logo Proeba Mgr. Eva Procházková tlumočení, překlady a korektury českých a anglických textů, soudní ověření jazykový blog


Vybraní zákazníci a reference

V oblasti práva využily mých služeb například:

 • Městský soud v Brně,
 • Okresní soud Brno-venkov,
 • Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj se sídlem v Brně.

V oblasti zemědělství (ovocnářství, zelinářství, květinářství, zahradnictví, kvalitologie, alternativní produkce) využily mých služeb například:

 • Ústav zelinářství a květinářství, Mendelova univerzita v Brně,
 • Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Mendelova univerzita v Brně.

V oblasti strojního inženýrství se mými zákazníky staly například následující firmy a organizace:

 • Ústav procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně,

  vysokoškolský ústav působící v oboru procesního inženýrství a koncepční energetiky,

 • Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně,

  vysokoškolský ústav působící v oboru energetiky, fluidního inženýrství, termomechaniky a techniky prostředí,

 • REN Engineering, s. r. o.,

  specialisté na návrh a posuzování konstrukčních řešení petrochemických a energetických zařízení,

 • Královopolská SAG, s. r. o.,

  firma zabývající se pevnostními výpočty s více jak 40 lety zkušeností v oboru,

 • Busch Vakuum, s. r. o.,

  jeden z největších výrobců vývěv, dmychadel a kompresorů na světě,

 • EVECO Brno, s. r. o.,

  dodavatel zařízení pro ekologii a energetiku od návrhu po realizaci,

 • KUNST, spol. s r. o.,

  leader v oblasti dodávek technologického vybavení čistíren odpadních vod, úpraven vod a čerpacích stanic,

 • Strojírny a opravny Milenov, s. r. o.,

  zakázková strojírenská výroba.

S manželem jsme měli možnost spolupracovat se slečnou Procházkovou, která pro nás zajišťovala tlumočení svatebního obřadu a překlad potřebných dokumentů ke svatbě. Slečna Procházková splnila všechny naše požadavky velmi profesionálně a se skvělou znalostí dané problematiky, kdy nám byla také velice nápomocná i při jednání s úřady. Celý proces měl tak mnohem hladší průběh. Při obřadu nebyla jen někdo, kdo pouze překládá, ale určitě ten, koho byste s radostí nazvali hostem. Slečnu Procházkovou bychom velmi rádi všem doporučili a určitě budeme dál využívat jejich služeb.

Magda Cirelli

Jako žadatel o udělení pracovních víz do Kanady, ke kterým je potřeba doložit soudně ověřený překlad výpisu z rejstříku trestů, jsem dostala od lidí, kteří také o program žádají, velice dobré reference na paní Evu Procházkovou. Bylo mi řečeno, že velice rychle a kladně reaguje na vaši žádost. Paní Procházkovou jsem tedy následovně kontaktovala na její e-mailové adrese a přiložila jsem k e-mailu sken originálu výpisu. Během hodiny jsem měla odpověď spolu s požadovanými dokumenty. Spolupráci s paní Procházkovou vřele doporučuji! Jsem velice potěšena za ochotu a rychlé vyhovění mé žádosti.

Anna Javorská

S paní Mgr. Evou Procházkovou jsem spolupracoval po dobu jejího působení na našem vysokoškolském ústavu od roku 2008. Svých odborných znalostí z oblasti terminologie systémů pro přenos tepla, zejména tepelně-hydraulických řešení procesních a energetických zařízení na výměnu tepla využila nesčetněkrát při překladech odborných článků na zahraniční a domácí konference (např. HEFAT, INFUB, CHISA aj.), článků do renomovaných zahraničních impaktovaných periodik (např. Heat Transfer Engineering, Applied Thermal Engineering apod.) i vybraných kapitol v zahraničních publikacích. S kvalitou odvedených překladů jsem byl spokojen, cením si zejména ochoty slečny Procházkové konzultovat problematické termíny a nezůstávat u anglicismů a aktivně hledat srozumitelné české ekvivalenty pro ne vždy snadné technické reálie a postupy.

doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph. D.,
vedoucí sekce systémů pro přenos tepla,
ÚPEI FSI VUT v Brně

Mgr. Eva Procházková pro nás vypracovala řadu technických překladů do angličtiny. Jednalo se zejména o výňatky z dizertačních prací týkajících se čištění plynů a využití alternativních paliv, projektových žádostí našeho ústavu pro GA ČR a různé články na zahraniční konference s výše zmíněnou tematikou čištění plynů. Překlady Mgr. Procházková dodala ve slíbeném termínu a s jejich úrovní jsme byli spokojeni.

Ing. Martin Lisý, Ph. D.,
odborný asistent,
EÚ FSI VUT v Brně

Jakožto odborník v oblasti návrhu a posuzování konstrukčních řešení petrochemických a energetických zařízení podnikám od roku 2009 v poradenské a konzultační činnosti, ve zpracování odborných studií a posudků. S paní Mgr. Evou Procházkovou spolupracuji již více než 4 roky, kdy pro mne vypracovala řadu překladů návrhových a kontrolních pevnostních výpočtů pro společnosti Královopolská Stress Analysis Group, s. r. o., a Busch Vakuum, s. r. o., zejména pro zařízení v jaderné energetice a mnoho další překladů technických zpráv. Zákazníci byli vždy s úrovní anglického jazyka velmi spokojeni. Za sebe oceňuji rychlost a preciznost překladů, kdy není problém konzultovat nejasnosti a hledat srozumitelná řešení jak po technické, tak jazykové stránce.

Ing. Richard Nekvasil, Ph. D.,
jednatel společnosti,
REN Engineering, s. r. o.

Začátek spolupráce společnosti KUNST s paní magistrou Procházkovou je datován od roku 2010. Tato, z historického hlediska, nedlouhá, ale bezproblémová spolupráce se po celou dobu zakládá na jazykové, gramatické a terminologické preciznosti, flexibilitě a spolehlivosti.

Ing. Jaroslav Boráň, Ph. D.,
marketingový ředitel společnosti KUNST, spol. s r. o.,
jednatel společnosti Strojírny a opravny Milenov, spol. s r. o.


© 2012–2020 – Mgr. Eva Procházková (Proeba) – Brno – tlumočení, překlady a korektury českých a anglických textů, soudní ověření
vytvořil Petr Bobák